A gépjárműadó (régi nevén súlyadó) megfizetése kötelező minden rendszámmal ellátott gépjármű, pótkocsi (kivéve mezőgazdasági vontató, lassú jármű és annak pótkocsija, négykerekű segédmotoros kerékpár és munkagép) üzembentartójának. Évente kell megfizetni a gépjármű motorjának teljesítménye alapján, az autó életkorától függően.  A súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalanyok viszont mentesülnek a gépjárműadó fizetése alól, bizonyos mértékben és feltételek mellett.

Ki számít súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalanynak a törvények szerint?

Aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

Azaz, egyéb fogyatékossággal élő személy: az a személy, aki

  • fogyatékossági támogatásra jogosult (Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján), vagy vakok személyi járadékában részesül

Ránk, a hallássérültekre a „b” pont vonatkozik, miszerint

„Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek…

… hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási fogyatékos).”

 

  • halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság, (a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján)

 

  • a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel „1” számjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

Hogyha a törvény szerint is fogyatékkal élőnek minősültök, mert sajnos nem állítják ki az igazolást minden mértékű halláscsökkenésre, akkor még az alábbi dolgokra is figyelni kell, ha igénybe szeretnétek venni a kedvezményt.

#1 Személytaxi-szolgáltatásra, illetve más személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra is használt személygépkocsira nem lehet igénybe venni a kedvezményt.

#2 Az autó teljesítménye nem haladhatja meg a 100 kW teljesítményt.

#3 Legfeljebb 13 000 forint összeg lehet a kedvezmény egy adóévben.

#4 Ha több személygépkocsival is rendelkezünk, akkor a kedvezmény kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

#5 Ha nincs autónk, de a családnak igen, akkor is felhasználhatjuk a kedvezményt, hiszen a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany is érvényesítheti a kedvezményt.

 

Ha a fentiek igazak rátok, akkor szerezzétek be a szakvéleményt/szakhatósági állásfoglalást/ igazolást/ hatósági határozatot és az önkormányzatnál töltsétek ki az erre vonatkozó nyomtatványt. Így akár maximum 13000 forintot is megspórolhattok egy év alatt!

Remélem nektek is hasznosak voltak ezek az információk! Ha igen, megköszönöm, ha másokkal is megosztjátok! 🙂

A cikket írta: Kajtár Dóri