Tanácsadás

Hová fordulhatok segítségért,

1. Ha az egyetemen szeretnék segítséget kérni?

Minden egyetemen dolgozik fogyatékosügyi koordinátor, akihez fordulhat, ha segítséget szeretne kérni akár az órákkal, akár a vizsgákkal kapcsolatban.

A koordinátor feladatai

  • A fogyatékossággal élő hallgatók egyedi szükségleteinek számbavétele, tájékoztatás, tanácsadás és segítségnyújtás.
  • A fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése.
  • A tanulmányi és vizsgaidőszakban alkalmazható segítségnyújtási valamint konzultációs lehetőségek biztosítása.
  • Javaslatot tesz a normatív támogatás felhasználására, a speciális tárgyi eszközök beszerzésére.
  • Segítséget nyújt a hallgatóknak a tanulmányaik során felmerülő egyéni problémák megoldásában. (http://ehok.elte.hu/sites/default/files/nftv.pdf)

2. Ha jogi kérdésekben szeretnék segítséget, tanácsot kérni?

SINOSZ Jogsegélyszolgálata

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érdekvédelmi munkájában nagy előrelépést jelent, hogy 2003 őszétől kezdve a Budapesten működő Központi Jogsegélyszolgálat mellett minden megyeszékhelyen működtet jogsegélyszolgálatot, ill. egyes városokban más fenntartásban működő jogsegély-szolgáltatás is igénybe vehető annak érdekében, hogy a siketek és nagyothallók jogi gondjai megoldódjanak.

Fontos, hogy ne csak akkor keressétek fel a jogsegélyszolgálatot, ha baj van, hanem akkor is, ha csak kérdésetek van! A jogsegélyszolgálat legfőbb szerepe, hogy a hallássérültek jogi kiszolgáltatottsága megszűnjön vagy legalábbis jelentős mértékben csökkenjen.

Ügyfélfogadás: hétfőn és csütörtökön 14:00 – 17:00 ig.

Az ingyenes jogi tanácsadás:
Minden jogi kérdésére válaszadás. Az iratok, határozatok stb. elmagyarázása, a lehetséges jogi lépésekről tájékoztatás adása.
– Társadalombiztosítási ügyek
– Munkajog
– Polgári jog
– Büntető jog
– Önkormányzati, államigazgatási ügyek

Minden olyan ügyben, ahol nem kell személyesen közreműködni a munkatársaknak, a szükséges iratokat elkészítik, a felvilágosítást ezzel kapcsolatban megadják.
Minden egyes ügyfélnél a munkatársak tényvázlatot (munkalapot) vesznek fel, amelyet kötelesek aláírni!

Nem ingyenes:
A peres képviselet a bíróságok előtt, a személyes közreműködés a különböző hivatalok előtt.
Ingatlannal, örökösödéssel, vagyonnal kapcsolatos eljárások, egyeztetések lefolytatása, szerződések elkészítése.
Minden olyan ügy, ahol a munkatársaknak költségük merül fel (utazás, eljárási költségek stb.).

Titoktartás:
A jogsegélyszolgálat munkatársai a szolgáltatás során a tudomásukra jutott titkot az ügyvédi titoktartás szabályai szerint megőrzik. Dr. Gesztesi Anetta ügyfélfogadása során a jelenlévő jelnyelvi tolmácsra ezek a titoktartási szabályok ugyanúgy érvényesek.

Panasz esetén:
A SINOSZ titkárságát keressék fel.

Távollét:
A munkatársaknak esetenként éppen a fogadóóra ideje alatt kell eljárniuk a bíróságok vagy különböző hivatalok előtt, vagy máshol tárgyalnak. Ebben az esetben előre is elnézésüket kérjük a fogadóóra elmaradása miatt. A távollétről és a következő fogadóóra időpontjáról mindig külön tájékoztatást adunk ki, amely a jogsegélyszolgálat bejárati ajtaján olvasható.

További információk, országos elérhetőségek: http://sinosz.hu/jogsegelyszolgalat/

3. Ha a szociális ellátásokkal kapcsolatban lenne kérdésem?

Összefoglaló a szociális ellátásokról. A tájékoztató részletezi a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátásokat. Az összefoglaló ide kattintva elérhető.