Kedves Tanár Úr, kedves Tanárnő!

El sem tudod képzelni, milyen sokat számít, hogy te hogyan állsz hozzánk, hallássérült hallgatókhoz. Gyakran csak rajtatok áll vagy bukik egy vizsga, a jövőnk, a talpraesettségünk, az önértékelésünk. A tudás tőled jön, a baj az, hogy nem mindig ér el hozzánk. Több okból:

 • lehet, hogy az artikulációd számunkra nehezen érthető
 • lehet, hogy rosszak a környezeti feltételek
 • lehet, hogy az anyag szájról olvasással túl komplex
 • az is lehet, hogy mire az órádra beülünk, annyira elfáradunk, hogy nem tudunk figyelni

Emiatt fontos, hogy legyél megértő. Nem lusták vagyunk, hanem bizonyos tényezők gátolnak bennünket. Fontos, hogy ne lepődj meg, ha ezekkel a kérésekkel állunk elő, megvan rá az okunk. De ezeken túl is nagyon örülnénk, ha odafigyelnél néhány dologra.

Vizsgán

A vizsgán lehet, hogy több odafigyelésre van szükségünk, íme pár dolog, amit nem árt, ha tudsz. Ezek biztosítása nagy segítség nekünk.

 • A hallássérült hallgatóknak engedélyezni kell az írásban történő vizsgázást.
 • Az érthetőség és a megértés szempontjából a hallássérült hallgatóknak feltett kérdéseket, utasításokat egyidejűleg szóban és írásban is közölni kell.
 • A hallgató kérésére természetesen elfogadható és megengedhető a szóban vizsgáztatás is. Ebben az esetben – az artikulációs nehézség miatt – a jelnyelven nem kommunikáló hallgatót a vizsgán úgynevezett orális tolmács segítheti, aki a vizsgázó által elmondottakat, a nehezen érthető mondatokat megismétli.
 • A jelnyelvet ismerő hallássérült hallgatók jelnyelvi tolmácsok bevonását igényelhetik.
 • A jelnyelvi tolmács hangtalanul, jól kivehető szájmozgással ismétli és jelekkel kíséri a hallássérült hallgatónak feltett kérdéseket. Amennyiben a hallássérült hallgató beszéde nehezen vagy nem érthető, akkor a hallgató jelnyelven közölt mondanivalóját hanggal megismétli a hallgatóság felé (vizsgabizottság/vizsgáztató).
 • A hallássérült hallgatóknál elengedhetetlen a vizuális szemléltetés, valamint minden beszámoltatás alkalmával a tanulmányaik során használt segédeszközök (értelmező szótár, kalkulátor stb.) használata.
 • A vizsgák során a kérdés megválaszolásához szükséges felkészülési idő – a nem fogyatékossággal élő hallgatók esetében megállapított időtartamhoz képest – 30%-kal meghosszabbítható.

Vizsgákon kívül

A legjobb, amit a hallássérültekkel tehetsz, hogy ugyanúgy bánsz velük, mint másokkal, csak egy kicsivel több figyelmet fordítasz arra, hogy meg is értsék, amit mondasz. Íme pár hasznos tanács:

 • Vond be a hallássérült hallgatótársakat is a csoportos beszélgetésekbe, hogy ne érezzék magukat kirekesztetteknek.
 • A beszélgetések és előadások során segítsd a szájról olvasást, forduljunk felénk.
 • Figyelj az artikulációra, törekedj a természetes beszédre.
 • Legyél türelemmel a velünk való kommunikáció során.
 • Fordíts nagy figyelmet a megfelelő világításra.
 • Adj segítséget az előadásokon elhangzottak jegyzetelésében, például diasorral, vizuálisan is támogasd meg írott szöveggel a mondandódat.
 • Győződj meg arról, hogy birtokában vagyunk-e az elhangzott információknak.
 • Biztosítsd számunkra a szakirodalomlistát, a tematikát, diasorokat már a legelső órán. Így tudunk előre készülni az órára.

A cikket írta: Puha Andrea