Feliratozás

A műsorokat az alábbi txt oldalakon tudja feliratosan nézni:

http://mediaklikk.hu
M1 TXT 111
M2 TXT 222
M3 TXT 777
M4 TXT 444
Duna TV TXT 333
Duna World TXT 555

http://rtl.hu/rtlklub
RTL Klub TXT 888

http://tv2.hu/
TV2 TXT 888

További információk: http://sinosz.hu/teletext/

A Magyar Televízió Teletext Szolgálata („képújság”) az erre alkalmas tévékészülékek mellett elérhető a http://www.teletext.hu internetes oldalon is.
A hallássérülteknek szóló információk a 852-853. oldalakon és ezek aloldalain olvashatók.

Hallássérültek is monitorozzák a feliratos műsorokat, végre elindul valami?!

Az új médiatörvény elrendeli a hallássérültek számára a legfontosabb tájékoztató műsorszámok feliratozását vagy jelnyelvi tolmácsolását. 2011-ben minimum négy műsorórán keresztül – a műsorszám egységét nem sértve – a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. Nem elegendő azonban „csak” letudni a feladatot, a minőségi szempontokra is figyelemmel kell lenni.

A SINOSZ a tagok panaszai alapján folyamatosan felkereste a szolgáltatókat, de érdemi változást- szankcionálási eszközök hiányában – az elmúlt egy évben nem tudott elérni. Így más irányban kellett megoldásokat keresnie erre a problémára.

Ezeket az általános problémákat észleltük a feliratozás kapcsán:
1. a felirat és a kép nincs összehangolva, elcsúszások vannak
2. reklám után a felirat gyakran teljesen eltűnik
3. nincs szöveghűség, nehéz a követhetőség
4. nem jelzik előre, ha elmarad a felirat
5. felirat sebessége, olvashatósága sok problémát okoz

A tolmácsolt műsorokra általánosságban jellemző problémák:
1. a TV társaságok ad-hoc módon, csakis önérdekből vonnak be tolmácsot, a képernyő előtt ülő jelnyelv-használók érdekeire már nincsenek tekintettel
2. stúdió helyzetekben a riportalany igényei és a jelnyelvi tolmács munkavégzésének az optimális körülményei nem, vagy csak részben teljesülnek.(nincs idő, nem fontos, nem értik stb)
3. a megjelenítés módozata nem követi a minimum elvárást sem, képernyő alján van a tolmács ablak (eldugva), azaz csak névleg „letudják” a feladatot.

Most talán sikerül elmozdulást elérnünk!

Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a SINOSZ és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság együttműködésének köszönhetően a törvénysértések felkutatására a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság folyamatos vizsgálatot kezdeményez, annak érdekében, hogy az érintett televíziókat rákényszerítse a törvény betartására. A NMHH berkein belül dolgozó Műsorfigyelő és elemző főosztály munkatársai rendszeres adatgyűjtéssel („kódolással”), tartalomelemzési módszerekkel tárják fel a problémákat

A fentiekben vázolt kódolásba a NMHH – közbenjárásunkra – jelenleg 9 fő hallássérült személyt vont be a folyamatba egy előzetes kiválasztási procedúra után. A monitorozások mintavétel segítségével folynának, ami azt jelenti, hogy a kódolók felvételről a felvételeket az interneten keresztül letöltik, majd egy netes alkalmazás segítségével elemzik. Az elemzések „kódlapjait” megküldik a műsorelemzők számára, akik ellenőrzik, összesítik, végezetül vizsgálati jelentésbe foglalják a tapasztalatokat, amelyek később büntetésekkel és figyelmeztetésekkel összefüggő közigazgatási határozatokban hasznosulnak.

SINOSZ, 2011 júniusa.